Bezwaarschrift WMO/keukentafelgesprek

Keukentafelgesprek WMO

Dit jaar zullen veel gemeentes een keukentafelgesprek gaan houden met inwoners/hulpbehoevenden die een beroep moeten doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De uitkomsten van die keukentafelgesprekken zullen naar verwachting voor veel mensen teleurstellend zijn. Hulp is vanaf 2015 geen RECHT meer maar een VOORZIENING en de gemeente kan zelf bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een gevraagde voorziening.

Gemeentelijke beschikking WMO

Na het keukentafelgesprek zal de gemeente een beslissing moeten nemen voor welke voorzieningen de aanvrager nog in aanmerking komt.Dat gebeurt via een zogenaamde beschikking. Tegen die beschikking kan men binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

Bezwaarschrift WMO indienen is sterk aan te bevelen

Als u het niet eens bent met de aan u gezonden beschikking dan loont het vaak als u tegen die beschikking bezwaar aantekent. Zelf hoeft u dat bezwaarschrift niet te gaan maken  als het om de kosten gaat.Als u in het gelijk wordt gesteld, en die kans is groot als u een juridisch doortimmerd  bezwaarschrift indient, vergoedt de gemeente de kosten van de ingeroepen rechtsbijstand. Let wel niet alle kosten maar wel een bedrag dat hoger is dan de € 49,95 die u voor uw bezwaarschrift aan www.juridischebrieven.nl kwijt bent . U doet u zelf dus tekort als u geen bezwaarschrift indient bij een teleurstellende beschikking WMO.

Bezwaarschrift dwingt gemeente om nog eens goed naar uw situatie te kijken

Als een bezwaarschrift is ingediend is de gemeente verplicht om uw situatie nog eens  zeer zorgvuldig te bekijken. Dat is juridisch noodzakelijk. U kunt tenslotte ook nog in beroep en in hoger beroep gaan en dan beoordelen onafhankelijke rechters uw situatie. En door een rechter teruggefloten te worden vindt geen enkele gemeente leuk. Vaak zijn gemeenten dan ook geneigd om bij de geringste twijfel hun eerder genomen beslissing of besluit te heroverwegen en te herzien.Dit ter vermijding van zeer tijdrovende en kostbare juridische procedures die het gemeentelijk apparaat behoorlijk lam kunnen leggen.Baat het niet het schaadt zeker niet om via www.juridischebrieven.nl  voor € 49,95  een goed bezwaarschrift WMO  in te dienen als u het niet eens bent met de WMO beschikking.

 

 

 

 

voor maar €49,95 Bestel nu!
, ,
Ontwerp en ontwikkeling door Falcon Media
Naar boven
%d bloggers liken dit: