Bestrijd jeugdwerkloosheid met tijdelijke vut 62-plus

Dit artikel is geschreven door Antonie Kerstholt op de website “De Volkskrant”

De noodzakelijke hervorming voor de lange termijn om onze pensioenen veilig te kunnen stellen. Voor de korte termijn is deze hervorming echter een pure luxe. Zeker in een situatie dat de economie weer aantrekt en tegelijkertijd de arbeidsmarkt voor grote groepen werkzoekenden stagneert.

De Wet Werk en Zekerheid biedt geen oplossing voor het probleem dat oudere werknemers banen voor jongeren bezet houden

Het doorwerken tot 67 is verstandig als iedereen werk zou hebben, maar dom als er sprake is van moeilijk te bestrijden (jeugd)werkloosheid. En daarvan is en blijft vermoedelijk de komende jaren sprake. Een verstandige overheid laat in zo’n situatie niet langer oudere werknemers boven de 62 nadenken over demotie en moeizame re-integratietrajecten om tot hun 67ste hun werk maar te kunnen volhouden. Terwijl tegelijkertijd veel jongeren staan te trappelen om dat werk over te nemen. Jongeren die als ze werkloos zijn de overheid heel veel geld kosten.

De Wet Werk en Zekerheid biedt geen oplossing voor het probleem dat oudere werknemers banen voor jongeren bezet houden. De slogan ‘iedereen aan het werk’ is een farce gebleken en miskent de huidige harde economische realiteit. Discussies over een basisinkomen komen niet zomaar uit de lucht vallen.

Vut-regeling

Een tijdelijke verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd kan internationaal op verzet stuiten

Een innovatieve tijdelijke vut-regeling voor 62-pluswerknemers kan de doorstroming van jongeren snel bevorderen wanneer grote groepen oudere werknemers van zo’n regeling gebruik zullen maken. En duur hoeft zo’n vut-regeling beslist niet te zijn als rekening wordt gehouden met alle huidige uitgaven van re-integratie en andere financiële regelingen die moeten borgen dat het werken tot 67 jaar vol is te houden. Om nog maar te zwijgen van de grote groep oudere werklozen waar de overheid ook veel geld aan kwijt is.

Het resultaat van overheidsmaatregelen die duurzame banen moeten creëren is vaak teleurstellend. Dat leert de ervaring met dergelijke economische beleidsinstrumenten. Geld om de arbeidsmarkt te stimuleren kan onder de huidige economische omstandigheden veel efficiënter aangewend worden om vorm en inhoud te geven aan een tijdelijke betaalbare vut-62-plusregeling waardoor een substitutie plaatsvindt van oudere naar jongere werknemers. En waardoor werkgevers door een snelle verjonging van hun personeelsbestand hun loonkosten ook minder snel zullen zien stijgen. Een win-winsituatie voor zowel de oudere als de jongere generaties werknemers. Maar ook voor de werkgevers.

Een tijdelijke verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van 67 kan internationaal wellicht op verzet stuiten. Tenslotte loopt Nederland altijd voorop als het om ingrijpende hervormingen gaat in Europa, zoals de invoering van de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar (en wellicht 70 jaar).

Versnelde vervanging van oudere werknemers

We kunnen een voorbeeld nemen aan de Grieken

We kunnen een voorbeeld nemen aan de Grieken voor wat betreft het niet altijd direct blind volgen van economische oplossingen die voor de lange termijn goed kunnen werken, maar die op de korte termijn een averechts economisch effect hebben. De huidige situatie van de arbeidsmarkt in Nederland is daar een goed voorbeeld van. Jongere werknemers die aan de kant staan omdat veel oudere werknemers hun banen bezet houden.

Een betaalbare vut-62-plusregeling kan zorg dragen voor een versnelde vervanging van oudere werknemers door jongere werknemers op de huidige arbeidsmarkt. Een moedige overheid laat niet alle binnenlandse economische ongemakken over aan Europese regels, zoals een niet goed functionerende Nederlandse arbeidsmarkt.

Uitzonderingen op regels moeten mogelijk blijven. Zeker in een situatie dat de uitzondering slechts tijdelijk is en economisch en sociaal goed valt uit te leggen. Nederland heeft het geld voor een goede oplossing, nu de politieke wil nog om nadrukkelijk voorrang te geven aan onze eigen hardnekkige jeugdwerkloosheid. Ten slotte heeft de jeugd de toekomst en laat de overheid daar nu eens echt werk van maken!

voor maar €49,95 Bestel nu!
, , , ,
Ontwerp en ontwikkeling door Falcon Media
Naar boven
%d bloggers liken dit: