Aardbevingsschade Groningen

Aardbevingsschade is vaak moeilijk te claimen

Ondanks de vele toezeggingen van de overheid, politici en de NAM is aanzienlijke aardbevingsschade vaak alleen onder dreiging van een juridische procedure te claimen. De verklaring moet gezocht worden in het feit dat de NAM en haar aandeelhouders belang hebben bij een afwikkeling van schades tegen een zo gering mogelijk bedrag. Dat is niet nieuw, verzekeraars doen dat al langer als ingediende claims een bepaald bedrag te boven gaan waarbij het wapen van een juridische procedure in de strijd wordt gegooid om verzekerden murw te maken.Vertragen en murw maken is een bekend juridisch wapen om uiteindelijk een voor de verzekeraar acceptabel bedrag aan schade uit te doen keren. Alleen die verzekerden die een lang juridisch proces zich kunnen permitteren slagen er soms in alsnog hun werkelijke schade uiteindelijk uitbetaald te krijgen.

Kleine schades worden snel geregeld

De ervaring leert inmiddels dat een kleine aardbevingsschade snel door de NAM opgelost worden. Dat zijn schades waar de kosten van een juridische procedures voor de NAM niet opwegen tegen een vlotte afhandeling van deze schades. Maar vergis u niet; het moet dan ook wel echt gaan om kleine schades en niet om in werkelijkheid veel omvangrijkere schades waarover discussie is ontstaan over de oorzaak van die omvangrijkere schade. Bij twijfel is het dus verstandig om vooreerst goed te laten onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een kleine schade.

Maak altijd een juridisch dossier

Gedupeerden van aardbevingsschade doen er verstandig aan om van meet af aan een juridisch dossier op te bouwen. Een dossier met alle correspondentie er in en alle documenten die worden opgemaakt of uitgewisseld. Ook brieven met een duidelijke juridische lading zoals juridische brieven waaruit  meningsverschillen met taxateurs, Centrum Veilig Wonen of andere bij de aardbevingsschade betrokken partijen blijken. Met een goed juridisch dossier beheerst u het beste uw aardbevingsschade. Vooral als het uiteindelijk toch op een juridische procedure aan komt. Ga niet zelf  knoeien met juridische brieven als u niet goed weet hoe u die moet schrijven. Tenslotte is de aardbevingsschade vaak te omvangrijk om op verkeerd opgestelde juridische brieven uiteindelijk door een rechter afgerekend te worden. Een proces tot vergoeding van schade is een zogenaamd civiel proces. Dat houdt in dat voor een rechter de gelijkwaardigheid van partijen voorop staat. Ook al weet iedereen dat NAM en Shell hele grote partijen zijn met de beste advocaten tegenover gedupeerden die vaak leek zijn op het juridisch gebied. En toch geeft dat geen enkele juridische voorsprong in een procedure. Vandaar het advies om vanaf het begin een juridisch dossier te bouwen met goede juridische brieven.

 

 

 

voor maar €49,95 Bestel nu!
Ontwerp en ontwikkeling door Falcon Media
Naar boven
%d bloggers liken dit: